Çok amaçlı kazıcı yükleyici, metan ve kömür tozu içeren atmosferlerde CSN EN 1127-2+A1’e göre çalışabilmektedir. SNM2 dereceli bölgelere kadar çalışabilmektedir. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Topluluğu 94/9/EC (ATEX) standardına göre Grup I M2 Kategorisi atmosferlerde (Yer altı Kömür Ocaklarında) kullanılabilmektedir. Ayrıca yine Avrupa Topluluğu NV 176/2008 2006/42/AT standartlarına da uygundur.

12310576_794999630646531_e1008414772972509622_n